Kto może dokonać przeszukania osoby?

Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ. § 2. Postanowienie sądu lub prokuratora należy okazać osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone.Organy uprawnione do dokonania przeszukania zostały wskazane w art. 220 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem, przeszukania może dokonać:
prokurator albo
na polecenie sądu lub prokuratora Policja,
a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ.

Kiedy można przeszukać osobę?

Można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują . Ustawodawca dopuszcza również możliwość przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów.

Czy Policja może dokonać przeszukania?

K.p.k. stanowi, że przeszukania mieszkania można dokonać, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w postępowaniu karnym w nim się znajdują (art. 219 § 1 k.p.k.)4.

Jaka jest różnica między przeszukaniem a kontrola osobista?

Kontroli osobistej dokonuje się w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez osobę czynu zabronionego pod groźbą kary lub znajdowania się dowodów albo rzeczy mających związek z realizacją czynu zabronionego. Przeszukanie to czynność procesowa z której obligatoryjnie jest sporządzany protokół.

Czy Policja może przeszukać osobę niepełnoletnią?

Zgodnie z nim policji przysługuje takie prawo oraz możliwość umieszczenia go w policyjnej izbie dziecka. Jest tak jedynie w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił on czyn karalny, a także zachodzi obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów, lub gdy nie można ustalić jego tożsamości.

Kiedy można przeszukać osobę?

Można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują . Ustawodawca dopuszcza również możliwość przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów.

Kto ma prawo mnie przeszukać?

Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ. § 2. Postanowienie sądu lub prokuratora należy okazać osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone.

Kto może dokonać kontroli osobistej?

Kontrola osobista jest czynnością często wykonywaną przez policjantów i jak sama nazwa wskazuje, czynność ta wiąże się ze zgodną z prawem ingerencją w jedną z najbardziej wrażliwych sfer, do których należy nasze ciało, ale także nasza odzież.

Czy Policja może przeszukac osobę bez nakazu?

Może, ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Co do zasady, przeszukanie powinno nastąpić na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora. Postanowienie to policjanci powinni mieć przy sobie i umożliwić zapoznanie się z nim osobie, u której ma nastąpić przeszukanie.

Czy Policja musi mieć powod do przeszukania?

Kontrola drogowa – czy policjant ma prawo przeszukać auto? Zgodnie z przepisami policjant powinien mieć oczywisty powód aby poprosić kierowcę o otwarcie bagażnika i schowków. Pamiętaj, przeszukanie to nie jest rutynowy element każdej kontroli drogowej.

Czy Policja ma prawo przeszukać majtki?

W celu znalezienia tych rzeczy policja może dokonać przeszukania osoby, jej odzieży lub podręcznych przedmiotów. Policja ma prawo zatrzymać osobę, gdyby zachowywała się agresywnie i przez to stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia luz życia ludzkiego, albo zagrożenie dla mienia.

Kiedy można dokonać kontroli osobistej?

Kontroli osobistej dokonuje się w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez osobę czynu zabronionego pod groźbą kary lub znajdowania się dowodów albo rzeczy mających związek z realizacją czynu zabronionego.

Czy można nagrywać przeszukanie?

Osoba kontrolowana lub świadek takiej kontroli może bez pytania funkcjonariusza, nagrywać całe zajście. Policjant nie może tym samym domagać się w takiej sytuacji okazania legitymacji dziennikarskiej lub oficjalnej zgody na filmowanie bądź fotografowanie wykonywanych przez nich czynności.

Kto zatwierdzą przeszukanie?

W trakcie przeszukania organ je dokonujący jest zobowiązany pouczyć osobę, u której dokonywane jest przeszukanie o prawie żądania zatwierdzenia przeszukania przez sąd lub prokuratora. Żądanie należy zgłosić do protokołu tej czynności.

Czy można odmówić przeszukania?

Może, ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Co do zasady, przeszukanie powinno nastąpić na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora. Postanowienie to policjanci powinni mieć przy sobie i umożliwić zapoznanie się z nim osobie, u której ma nastąpić przeszukanie.

Czy Policja może przeszukać 17 latka?

– Nie mogą. Do 17 roku życia nastolatka, opiekun prawny musi być obecny przy czynnościach policyjnych i prawnych – mówi mecenas Bartosz Karol Rumiński.

Czy można odmówić policji wylegitymowania?

W orzecznictwie SN utrwalony jest pogląd, według którego, gdy funkcjonariusz żąda w ramach legitymowania podania danych osobowych, kiedy nie ma do tego podstawy prawnej, obywatel może odmówić podania tych danych bez poniesienia konsekwencji prawnych.

Czy można przeszukać pracownika?

Przeszukanie pracownika to sposób kontroli najdalej ingerujący w sferę prywatności, może odbyć się tylko za zgodą osoby przeszukiwanej. W przypadku, w którym pracownik nie wyrazi zgody, przeszukanie jest niedopuszczalne, wówczas przeszukanie może przeprowadzić jedynie policja.

Kiedy można dokonać kontroli osobistej?

Kontroli osobistej dokonuje się w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez osobę czynu zabronionego pod groźbą kary lub znajdowania się dowodów albo rzeczy mających związek z realizacją czynu zabronionego.

Czy można odmówić przeszukania?

Może, ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Co do zasady, przeszukanie powinno nastąpić na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora. Postanowienie to policjanci powinni mieć przy sobie i umożliwić zapoznanie się z nim osobie, u której ma nastąpić przeszukanie.

Kiedy nie można dokonać przeszukania?

Kiedy można przeszukać osobę?

Można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują . Ustawodawca dopuszcza również możliwość przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów.

Jakie dokumenty do przeszukania?

Jak wygląda przeszukanie osoby?

Przeszukanie osoby wymaga spisania protokołu z czynności i zazwyczaj sprowadza się do sprawdzenia ubrania danej osoby, po jej wylegitymowaniu. Możliwe jest również zarządzanie rozebrania się przez osobę przeszukiwaną , sprawdzenie jam jej ciała np. ust, odbytu gdzie często poszukiwane przedmioty są ukrywane.

Czy ochroniarz ma prawo mnie przeszukać?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, to że ochroniarz nie może przeszukiwać niczyich rzeczy ani nikogo przesłuchiwać (prawo do tego ma tylko policja).

Czy można przeszukać pracownika?

Przeszukanie pracownika to sposób kontroli najdalej ingerujący w sferę prywatności, może odbyć się tylko za zgodą osoby przeszukiwanej. W przypadku, w którym pracownik nie wyrazi zgody, przeszukanie jest niedopuszczalne, wówczas przeszukanie może przeprowadzić jedynie policja.