Czy w kinie mają prawo przeszukać plecak?

9 powyżej na teren kinakinaKino (z gr. kinēma „ruch”) – określenie obiektu widowiskowego przeznaczonego do projekcji filmów na dużym ekranie (dawniej kinoteatru), samego przemysłu filmowego (kinematografii) lub sztuki filmowej.https://pl.wikipedia.org › wiki › KinoKino – Wikipedia, wolna encyklopedia, pracownik kina (w tym także pracownik ochrony kina) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących lub przebywających na terenie kina o dobrowolne okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp.@ vteq: Jeżeli pracownik zapyta o pokazanie zawartości, a jemu odmówisz, to zawoła ochroniarza. Ochroniarz też nie może przeszukać, może poprosić o to samo, wtedy albo odmawiasz, albo szeroko otwierasz plecak i pokazujesz zawartość. Jeżeli odmówisz to ochroniarz może Ciebie nie wpuścić.

Czy w kinie mogą przeszukac plecaki?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, to że ochroniarz nie może przeszukiwać niczyich rzeczy ani nikogo przesłuchiwać (prawo do tego ma tylko policja). Może natomiast poprosić o pokazanie zawartości torby czy plecaka, jednak nie wcześniej niż po przekroczeniu przez klienta linii kas bądź wyjścia.

Kto może przeszukać plecak?

Jeżeli uczeń nie zgadza się na okazanie zawartości plecaka, to w celu przeszukania należy wezwać Policję oraz poinformować rodziców. Zgoda rodziców na przeszukanie nie daje jednak podstaw do przeprowadzenia go przez nauczyciela.

Czy do Multikina można wejsc z plecakiem?

Jeżeli mimo wszystko ktoś zdecyduje się przyjść do kina wprost z zakupów, powinien zostawić je w kinowym depozycie. Punkt 26. Na terenie Multikina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np.

Czy do Multikina można wejsc z plecakiem?

Jeżeli mimo wszystko ktoś zdecyduje się przyjść do kina wprost z zakupów, powinien zostawić je w kinowym depozycie. Punkt 26. Na terenie Multikina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np.

Czy w kinie na sali są kamery?

1. Teren obiektu Kina jest monitorowany. Miejsca w szczególności objęte monitoringiem to strefy stanowisk sprzedażowych oraz wejść na sale kinowe.

Czy można przeszukać plecak ucznia?

Żadne przepisy nie dają nauczycielom prawa do samodzielnego przeszukiwania ucznia lub należących do niego rzeczy, np. plecaka. Nie ma również regulacji pozwalających na rewidowanie zawartości szafki.

Czy można przeszukać ucznia?

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje takiego prawa dla nauczycieli. Jeżeli statut, regulamin wycieczki czy inny akt prawa wewnętrznego stanowi, że nauczyciel lub inny pracownik może przeszukać ucznia w szkole czy na wycieczce, to przepis ten nie ma mocy prawnej.

Czy ochroniarz ma prawo mnie przeszukać?

Ochroniarz nie może przeszukiwać niczyich rzeczy, ani nie może nikogo przesłuchiwać. Takie prawo przysługuje tylko policji. Pracownik ochrony może poprosić o pokazanie zawartości torby czy plecaka, jednak nie wcześniej niż po przekroczeniu przez klienta linii kas bądź wyjścia.

Czy policja ma prawo przeszukać majtki?

W celu znalezienia tych rzeczy policja może dokonać przeszukania osoby, jej odzieży lub podręcznych przedmiotów. Policja ma prawo zatrzymać osobę, gdyby zachowywała się agresywnie i przez to stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia luz życia ludzkiego, albo zagrożenie dla mienia.

Czego nie można wnosić do kina?

26. Na terenie Multikina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np.

Czy można wejsc do kina z wlasnym jedzeniem Multikino?

Regulamin obowiązujący w kinach sieci Multikino wprowadza całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia na salę kinową. Regulamin obowiązujący w kinach sieci Multikino wprowadza całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia na salę kinową. Wyjątek dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w kinowej kasie.

Czy można siedzieć obok siebie w kinie?

zachowanie odpowiedniego dystansu (na sali kinowej obok siebie mogą siedzieć jedynie osoby mieszkające razem).

Czy dyrektor ma prawo przeszukać plecak ucznia?

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje takiego prawa dla nauczycieli. Jeżeli statut, regulamin wycieczki czy inny akt prawa wewnętrznego stanowi, że nauczyciel lub inny pracownik może przeszukać ucznia w szkole czy na wycieczce, to przepis ten nie ma mocy prawnej.

Czy można wnosić swoje jedzenie do kina?

Punkt 23 regulaminu wprowadza zakaz wnoszenia własnego jedzenia na sale kinowe.

Czy policja może przeszukać plecak bez powodu?

Policjant ma prawo sprawdzić twoją torbę, plecak lub kieszenie. Może to zrobić, gdy przypuszcza, że możesz mieć tam niebezpieczne narzędzie np. nóż, narkotyki lub przedmioty które mogą pochodzić z przestępstwa.

Czego nie powinno się robić w kinie?

Siorbanie, mlaskanie, spóźnianie się. Jest wiele zachowań, których powinniśmy unikać przebywając w kinie czy w teatrze.

Czy do Multikina można wejsc z plecakiem?

Jeżeli mimo wszystko ktoś zdecyduje się przyjść do kina wprost z zakupów, powinien zostawić je w kinowym depozycie. Punkt 26. Na terenie Multikina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np.

Ile grozi za nagrywanie w kinie?

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy mogą przeszukac w kinie?

Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny, w tym do zmiany Sali kinowej, w której odbywa się Seans lub Wydarzenie.

Czy w kinie można używać telefon?

Dlatego używanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas seansów jest generalnie zabronione przez obsługę.

Czy policja ma prawo przeszukać plecak nieletniego?

Policjant ma prawo sprawdzić twoją torbę, plecak lub kieszenie. Może to zrobić, gdy przypuszcza, że możesz mieć tam niebezpieczne narzędzie np. nóż, narkotyki lub przedmioty które mogą pochodzić z przestępstwa. Uwaga!

Kto może przeszukać ucznia?

Kodeks postępowania karnego przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ. Obowiązujące przepisy prawa nie uprawniają pracownika szkoły do samodzielnego przeszukania ucznia lub należących do niego rzeczy.

Czy dyrektor może przeszukać plecak ucznia?

Żadne przepisy nie dają nauczycielom prawa do samodzielnego przeszukiwania ucznia lub należących do niego rzeczy, np. plecaka. Nie ma również regulacji pozwalających na rewidowanie zawartości szafki.

Czy nauczyciel może przejrzeć plecak ucznia?

Nauczyciel nie ma prawa przeszukać plecaka ucznia nawet, jeżeli statut mu na to pozwala. Należy wyraźnie zaznaczyć, że żaden dokument wewnątrzszkolny nie może zawierać zapisów wskazujących, że nauczyciel może przeszukać plecak czy inne rzeczy należące do ucznia.

Czy nauczyciel ma prawo przeszukac rzeczy ucznia?

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje takiego prawa dla nauczycieli. Jeżeli statut, regulamin wycieczki czy inny akt prawa wewnętrznego stanowi, że nauczyciel lub inny pracownik może przeszukać ucznia w szkole czy na wycieczce, to przepis ten nie ma mocy prawnej.