Czy trzeba mieć legitymację w kinie?

Wejście do kinakinaKino (z gr. kinēma „ruch”) – określenie obiektu widowiskowego przeznaczonego do projekcji filmów na dużym ekranie (dawniej kinoteatru), samego przemysłu filmowego (kinematografii) lub sztuki filmowej.https://pl.wikipedia.org › wiki › KinoKino – Wikipedia, wolna encyklopedia ze zniżkowym biletem bez upoważniającego do tego dokumentu nie jest możliwe w żadnym kinie w Polsce. W Heliosie w Legnicy legitymację trzeba okazać przy kasie, ale każdy inny pracownik, który sprawdza bilety, ma prawo poprosić o pokazanie dokumentu.

Czy legitymacja szkolna jest potrzebna do kina?

Podstawą do zniżki jest ważna legitymacja szkolna, którą zazwyczaj trzeba okazać przy kasie i przy kontroli biletów bezpośrednio przed wejściem na salę.

Czy sprawdzaja legitymację w kinie?

Bilety uczniowskie lub studenckie przysługują uczniom i studentom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali lub przy kasie biletowej. 15. Legitymacje studenckie, uczniowskie, dowody osobiste sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

Czy żeby mieć bilet ulgowy trzeba mieć legitymację?

Warunkiem skorzystania z ulgi jest udokumentowanie uprawnienia stosownym dokumentem. Będzie to na przykład legitymacja szkolna, legitymacja studencka, dokument potwierdzający wiek i niepełnosprawność dziecka, a w niektórych przypadkach również zaświadczenie o celu podróży.

Jak wejść do kina na film od 15 lat?

Opiekun dziecka zobowiązany jest do posiadania dokumentu wskazującego na wiek dziecka i przedstawienia go obsłudze kina na jej żądanie. Aby nie przeszkadzać innym Klientom, Widzowie którzy przyjdą do kina po rozpoczęciu wyświetlania filmu muszą uzyskać zgodę obsługi kina na wejście do sali.

Czy sprawdzaja legitymację w kinie?

Bilety uczniowskie lub studenckie przysługują uczniom i studentom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali lub przy kasie biletowej. 15. Legitymacje studenckie, uczniowskie, dowody osobiste sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

Czy można wejsc do kina bez legitymacji?

Wejście do kina ze zniżkowym biletem bez upoważniającego do tego dokumentu nie jest możliwe w żadnym kinie w Polsce. W Heliosie w Legnicy legitymację trzeba okazać przy kasie, ale każdy inny pracownik, który sprawdza bilety, ma prawo poprosić o pokazanie dokumentu.

Co można uzyc zamiast legitymacji szkolnej?

dowód osobisty, dokument paszportowy, wiza). Warto o tym pamiętać, mieć na względzie, że legitymacje nie w każdym przypadku mogą być użyte. Najczęściej służą do ustalania tożsamości, sprawdzania wieku oraz potwierdzania uprawnień do zniżek przysługujących osobom w wieku szkolnym i studiującym (np.

Czy w Cinema City sprawdzają legitymację?

Cinema City oferuje bilet ulgowy dla studentów, za okazaniem legitymacji (regulamin mówi, że karty Euro26 i ISIC nie upoważniają widza do kupna biletu zniżkowego).

Czy w kinie pytają o wiek?

Nic dziwnego, że kina nie patrzą na kategorie wiekowe, bo w Polsce są one czysto uznaniowe. Nie ma instytucji, które by je przyznawała, robią to sami dystrybutorzy. Nie ma też żadnych kar.

Czy trzeba placic za legitymację?

Co jesli nie mam przy sobie legitymacji?

W sytuacji gdy osoba uprawniona do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu nie posiada przy sobie odpowiedniego dokumentu, np. legitymacji studenckiej, przewoźnik – za pośrednictwem kontrolera – ma prawo pobrać należność za przewóz, a ponadto opłatę dodatkową, czyli karę pieniężną.

Co jeśli mam bilet ulgowy a nie mam legitymacji?

Konsekwencje nieważnej legitymacji Okazanie w pociągu biletu ulgowego bez ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (tj. bez odpowiedniego stempla lub hologramu przedłużającego jej ważność) oznacza w praktyce, że przejazd odbywa się bez dokumentu uprawniającego do ulgi.

Co grozi za brak legitymacji?

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o konieczności przedłużenia ważności legitymacji szkolnych i studenckich, ponieważ konsekwencją podróży z nieważnym dokumentem jest mandat w wysokości 40-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonego w taryfie przewoźnika.

Jak w kinie sprawdzają wiek?

9. Bilety ulgowe mogą być weryfikowane przez okazanie ważnej legitymacji przy wejściu na salę lub w kasie kina. 10. W przypadku filmów posiadających ograniczenia wiekowe (12, 15, 18 lat) pracownik kina może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.

Czy mogą nie wpuścić dziecka do kina?

Nie możemy w takiej sytuacji nic zrobić. To opiekun decyduje o tym, jaki film dziecko może obejrzeć, i żadna prywatna instytucja nie ma uprawnień, żeby w te sprawy się wtrącać.

Czy są kamery w kinie?

1. Teren obiektu Kina jest monitorowany. Miejsca w szczególności objęte monitoringiem to strefy stanowisk sprzedażowych oraz wejść na sale kinowe.

Do czego potrzebna jest legitymacja szkolna?

Legitymacja to dokument potwierdzający fakt uczęszczania ucznia do szkoły. Upoważnia go także do korzystania z rozmaitych zniżek – np. w kinach, muzeach, czy podczas przejazdu środkami transportu publicznego.

Jaki dokument zamiast legitymacji szkolnej?

Nie będzie już papierowych legitymacji szkolnych i przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej. Obowiązująca będzie legitymacja w postaci plastikowej karty oraz mLegitymacja szkolna – MEiN podpisał nowelizację rozporządzenia, usuwając wzory tych dokumentów z załącznika.

Czy legitymacja szkolna dziala za granicą?

Polska legitymacja studencka nie ma takiej samej mocy poza granicami kraju. Dzieje się tak, ponieważ, w przeciwieństwie, chociażby do paszportu, stanowi ona dokument obowiązujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Dokument prawdopodobnie nie będzie więc uprawniał do ulgi w transporcie publicznym w innym kraju.

Czy legitymacja szkolna jest ważna?

Legitymacja szkolna ważna jest zawsze do 30 września kolejnego roku, wpisanego w odpowiednim miejscu na legitymacji. To oznacza, że jeśli uczeń nie zadba o „podbicie” dokumentu, czyli przedłużenie jego ważności, od 1 października nie może korzystać z ulg, a dokument faktycznie jest nieważny.

Czy sprawdzaja legitymację w kinie?

Bilety uczniowskie lub studenckie przysługują uczniom i studentom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali lub przy kasie biletowej. 15. Legitymacje studenckie, uczniowskie, dowody osobiste sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

Jak wejść do kina na film od 15 lat?

Opiekun dziecka zobowiązany jest do posiadania dokumentu wskazującego na wiek dziecka i przedstawienia go obsłudze kina na jej żądanie. Aby nie przeszkadzać innym Klientom, Widzowie którzy przyjdą do kina po rozpoczęciu wyświetlania filmu muszą uzyskać zgodę obsługi kina na wejście do sali.

Czy zamiast legitymacji może być zaświadczenie?

UTK przypomina: zaświadczenie z uczelni nie zastępuje legitymacji.

Jak udowodnic że jest się studentem bez legitymacji?

Jaki dokument zamiast legitymacji szkolnej?

Nie będzie już papierowych legitymacji szkolnych i przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej. Obowiązująca będzie legitymacja w postaci plastikowej karty oraz mLegitymacja szkolna – MEiN podpisał nowelizację rozporządzenia, usuwając wzory tych dokumentów z załącznika.