Czy można zmienić godzinę seansu w kinie?

Zwrot biletów jest możliwy jedynie przed rozpoczęciem seansu na który zostały zakupione. Czy mogę zmienić datę lub godzinę seansu zakupionych biletów? Jeśli z jakichś powodów nie możesz pójść do kinakinaKino (z gr. kinēma „ruch”) – określenie obiektu widowiskowego przeznaczonego do projekcji filmów na dużym ekranie (dawniej kinoteatru), samego przemysłu filmowego (kinematografii) lub sztuki filmowej.https://pl.wikipedia.org › wiki › KinoKino – Wikipedia, wolna encyklopedia możesz dokonać zwrotu biletu kupionego online.

Czy można wymienic bilety Cinema City?

Zakupionych biletów nie można wymienić na bilety w innej cenie, na inny film, na inny pokaz lub dzień. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem seansu, na który bilet został kupiony, za pośrednictwem konta MyCinemaCity w Aplikacji Mobilnej albo na Stronie Internetowej.

Jak odwołać bilety do kina?

Zwrotu biletu kupionego w kinie można dokonać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem seansu, przy równoczesnym okazaniu paragonu fiskalnego, dowodu zakupu lub za okazaniem druku biletu. W razie zakupu biletu w kasie kina, zwrotowi podlega pełna kwota zakupionego biletu.

Czy w kinie można zwrocic bilet?

Bilet w kasie kina może zwrócić jedynie osoba, która posiada dowód zakupu, tj. bilet z widoczną ceną. W przypadku zwrotu biletów na miejsca siedzące typu podwójna kanapa obowiązkowemu zwrotowi podlegają obydwa bilety.

Ile minut przed seansem można wejsc na salę?

Kasy Kina otwierane są na minimum 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego Seansu lub Wydarzenia, i zamykane nie wcześniej niż 15 minut po rozpoczęciu ostatniego Seansu lub Wydarzenia.

Czy można wymienic bilety Cinema City?

Zakupionych biletów nie można wymienić na bilety w innej cenie, na inny film, na inny pokaz lub dzień. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem seansu, na który bilet został kupiony, za pośrednictwem konta MyCinemaCity w Aplikacji Mobilnej albo na Stronie Internetowej.

Czy w kinie można zwrocic bilet?

Bilet w kasie kina może zwrócić jedynie osoba, która posiada dowód zakupu, tj. bilet z widoczną ceną. W przypadku zwrotu biletów na miejsca siedzące typu podwójna kanapa obowiązkowemu zwrotowi podlegają obydwa bilety.

Czy są kamery w kinie?

1. Teren obiektu Kina jest monitorowany. Miejsca w szczególności objęte monitoringiem to strefy stanowisk sprzedażowych oraz wejść na sale kinowe.

Czy można wnosić swoje jedzenie do kina?

Punkt 23 regulaminu wprowadza zakaz wnoszenia własnego jedzenia na sale kinowe.

Czy można zmienić godzinę biletu do kina?

Zwrot biletów jest możliwy jedynie przed rozpoczęciem seansu na który zostały zakupione. Czy mogę zmienić datę lub godzinę seansu zakupionych biletów? Jeśli z jakichś powodów nie możesz pójść do kina możesz dokonać zwrotu biletu kupionego online.

Jaka jest kara za wejście do kina bez biletu?

1. za brak odpowiedniego dokumentu przewozu: 50-krotność tej ceny; 2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 40-krotność tej ceny.

Ile czasu przed seansem można zwrocic bilet?

Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu, na który bilet został kupiony w biurze kierownika kina, po przedłożeniu druku biletu, będącego potwierdzeniem jego uprzedniego zakupu oraz po złożeniu pisemnej dyspozycji zwrotu.

Czy w kinie oddaje się okulary 3D?

> podczas ostatniej wizyty w kinie. projekcją – okulary po seansie należy oddać obsłudze.

Ile kino musi zaplacic za film?

Co zawiera cena biletu do kina? W cenę biletu wchodzi 8% podatku VAT, 1,5% przekazywane jest do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej natomiast 2,1% do ZAIKS i ZAPA. Reszta kwoty dzielona jest zgodnie z wcześniejszą umową między kino a dystrybutora. W kinie pozostaje około 50% ceny biletu.

Czy w kinie sprawdzają wiek dziecka?

9. Bilety ulgowe mogą być weryfikowane przez okazanie ważnej legitymacji przy wejściu na salę lub w kasie kina. 10. W przypadku filmów posiadających ograniczenia wiekowe (12, 15, 18 lat) pracownik kina może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.

Czy można spóźnić się na seans do kina?

Podsumowując: do kina najlepiej przyjść nie wcześniej niż kwadrans i nie później niż pół godziny od startu seansu. A skoro już wiemy, o ile możemy się spóźnić, nie mamy co narzekać.

Czy w kinie mogą przeszukać plecak?

9 powyżej na teren kina, pracownik kina (w tym także pracownik ochrony kina) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących lub przebywających na terenie kina o dobrowolne okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp.

Czy można siedzieć obok siebie w kinie?

zachowanie odpowiedniego dystansu (na sali kinowej obok siebie mogą siedzieć jedynie osoby mieszkające razem).

Jak anulowac kartę Cinema City?

Wypowiedzenia Umowy możesz dokonać m.in. kontaktując się z Infolinią Unlimited 222 419 222 lub pod adresem e-mail: [email protected].

Jak wymienic voucher Cinema City?

Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji poprzez wymianę na Bilet w kinie Cinema City oraz za pośrednictwem serwisu www.cinema-city.pl lub na produkt w barze Cinema City.

Jak zawiesic kartę Cinema City?

Cinema City może zawiesić korzystanie z Karty Unlimited i tymczasowo ją dezaktywować, jeśli: Nie dokonasz wymagalnej płatności. W takim przypadku Cinema City skontaktuje się z Tobą pocztą elektroniczną lub telefonicznie i, jeśli na wezwanie dokonasz wpłaty, Cinema City niezwłocznie ponownie aktywuje Kartę Unlimited.

Czy w Cinema City można pokazać bilet na telefonie?

Pokaż bileterowi swój email z potwierdzeniem zakupu na telefonie lub też potwierdzenie wydrukowane w domu albo w kinowym ATM-ie w holu kina. Zakup on-line to dla Ciebie więcej czasu na rozmowy z przyjaciółmi przy napojach i przekąskach z naszych barów kinowych.

Czy można wymienic bilety Cinema City?

Zakupionych biletów nie można wymienić na bilety w innej cenie, na inny film, na inny pokaz lub dzień. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem seansu, na który bilet został kupiony, za pośrednictwem konta MyCinemaCity w Aplikacji Mobilnej albo na Stronie Internetowej.

Czy w kinie można zwrocic bilet?

Bilet w kasie kina może zwrócić jedynie osoba, która posiada dowód zakupu, tj. bilet z widoczną ceną. W przypadku zwrotu biletów na miejsca siedzące typu podwójna kanapa obowiązkowemu zwrotowi podlegają obydwa bilety.

Ile grozi za nagrywanie w kinie?

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy w kinie można używać telefon?

Dlatego używanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas seansów jest generalnie zabronione przez obsługę.